Apartamenty

Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.

Loading
Morze Morze
Dotknij i przytrzymaj budynek/piętro by zobaczyć opis. Dotknij by zobaczyć piętra/mieszkania.
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 47.22 m² 43.48 m² 2 Zobacz Sprzedane
2 40.39 m² 39.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 43.79 m² 57.54 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 43.79 m² 33.87 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 40.76 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 40.50 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
7 43.88 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 40.45 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 40.74 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 42.47 m² 35.19 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 40.37 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 27.95 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
13 35.16 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 26.51 m² 6.95 m² 1 Zobacz Dostępne
15 40.31 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 43.71 m² 29.13 m² 2 Zobacz Sprzedane
17 43.71 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 40.68 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 40.42 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43.82 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 40.37 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
22 40.66 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
23 42.38 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
24 42.42 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 40.29 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 27.87 m² 12.10 m² 2 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
27 35.08 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 26.43 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
29 40.23 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
30 43.63 m² 29.13 m² 2 Zobacz Inny
31 43.63 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
32 40.61 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
33 40.34 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
34 43.74 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
35 40.29 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
36 40.58 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
37 42.30 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
38 42.33 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
39 40.20 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
40 27.79 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
41 35.00 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
42 26.34 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
43 40.14 m² 11.64 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
44 34.55 m² 29.13 m² 2 Zobacz Dostępne
45 43.55 m² 29.12 m² 2 Zobacz Dostępne
46 40.52 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
47 40.27 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
48 43.65 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
49 40.22 m² 12.18 m² 2 Zobacz Dostępne
50 40.50 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
51 49.35 m² 33.29 m² 3 Zobacz Sprzedane
52 49.39 m² 33.31 m² 3 Zobacz Sprzedane
53 40.14 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
54 27.70 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
55 34.91 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
56 26.25 m² 6.95 m² 1 Zobacz Dostępne
57 40.04 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
58 43.45 m² 29.13 m² 2 Zobacz Dostępne
59 43.45 m² 29.12 m² 2 Zobacz Inny
60 40.42 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
61 40.17 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
62 43.56 m² 11.46 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
63 40.12 m² 12.18 m² 2 Zobacz Dostępne
64 40.40 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
65 49.25 m² 33.29 m² 3 Zobacz Sprzedane
66 49.24 m² 33.31 m² 3 Zobacz Sprzedane
67 40.04 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
68 27.86 m² 12.10 m² 1 Zobacz Inny
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
69 34.82 m² 11.78 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
70 26.19 m² 6.95 m² 1 Zobacz Dostępne
71 39.96 m² 11.64 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
72 43.36 m² 29.13 m² 2 Zobacz Dostępne
73 43.36 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
74 40.34 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
75 40.09 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
76 43.48 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
77 40.04 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
78 40.32 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
79 49.10 m² 33.29 m² 3 Zobacz Sprzedane
80 49.16 m² 33.31 m² 3 Zobacz Sprzedane
81 39.96 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
82 27.53 m² 12.10 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 33.39 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
2 42.46 m² 31.17 m² 2 Zobacz Inny
3 42.46 m² 31.17 m² 2 Zobacz Inny
4 39.56 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
5 43.87 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
6 40.46 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
7 40.49 m² 35.13 m² 2 Zobacz Dostępne
8 43.86 m² 37.12 m² 2 Zobacz Dostępne
9 39.56 m² 36.73 m² 2 Zobacz Dostępne
10 42.52 m² 55.12 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
11 42.52 m² 57.55 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
12 33.40 m² 37.90 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
13 27.85 m² 7.61 m² 1 Zobacz Dostępne
14 37.38 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
15 27.84 m² 7.61 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
16 33.36 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
17 42.38 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
18 42.38 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 39.48 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43.79 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
21 40.38 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
22 40.41 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
23 43.78 m² 11.46 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
24 39.48 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
25 42.44 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
26 42.44 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 33.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
28 43.66 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
29 37.30 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
30 43.70 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
31 33.23 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
32 42.30 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
33 42.30 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
34 39.40 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
35 43.71 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
36 40.30 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
37 40.33 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
38 43.70 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
39 39.40 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
40 42.36 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
41 42.36 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
42 33.24 m² 11.97 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
43 43.58 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
44 37.22 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
45 43.62 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
46 33.15 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
47 49.37 m² 33.99 m² 3 Zobacz Inny
48 49.35 m² 33.99 m² 3 Zobacz Inny
49 39.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
50 43.63 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
51 40.22 m² 12.03 m² 2 Zobacz Inny
52 40.25 m² 12.01 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
53 43.62 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
54 39.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
55 42.28 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
56 42.28 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
57 33.16 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
58 43.50 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
59 37.14 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
60 43.54 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
61 33.06 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
62 49.28 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
63 49.26 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
64 39.22 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
65 43.53 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
66 40.12 m² 12.03 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
67 40.15 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
68 43.52 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
69 39.22 m² 11.997 m² 2 Zobacz Inny
70 42.18 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
71 42.18 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
72 33.06 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
73 43.41 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
74 37.04 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
75 43.45 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
76 32.97 m² 11.97 m² 1 Zobacz Sprzedane
77 49.14 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
78 49.12 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
79 39.14 m² 11.97 m² 2 Zobacz Sprzedane
80 43.45 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
81 40.04 m² 12.03 m² 2 Zobacz Inny
82 40.07 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
83 43.44 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
84 39.14 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
85 42.10 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
86 42.10 m² 31.17 m² 2 Zobacz Inny
87 32.98 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
88 43.32 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
89 36.96 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
90 43.36 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 47.22 m² 43.48 m² 2 Zobacz Sprzedane
2 40.39 m² 39.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 43.79 m² 57.54 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 43.79 m² 33.87 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 40.76 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 40.50 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
7 43.88 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 40.45 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 40.74 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 42.47 m² 35.19 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 40.37 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 27.95 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Pierwsze piętro
13 35.16 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 26.51 m² 6.95 m² 1 Zobacz Dostępne
15 40.31 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 43.71 m² 29.13 m² 2 Zobacz Sprzedane
17 43.71 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 40.68 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 40.42 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43.82 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 40.37 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
22 40.66 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
23 42.38 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
24 42.42 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 40.29 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 27.87 m² 12.10 m² 2 Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
27 35.08 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 26.43 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
29 40.23 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
30 43.63 m² 29.13 m² 2 Zobacz Inny
31 43.63 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
32 40.61 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
33 40.34 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
34 43.74 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
35 40.29 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
36 40.58 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
37 42.30 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
38 42.33 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
39 40.20 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
40 27.79 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
41 35.00 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
42 26.34 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
43 40.14 m² 11.64 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
44 34.55 m² 29.13 m² 2 Zobacz Dostępne
45 43.55 m² 29.12 m² 2 Zobacz Dostępne
46 40.52 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
47 40.27 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
48 43.65 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
49 40.22 m² 12.18 m² 2 Zobacz Dostępne
50 40.50 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
51 49.35 m² 33.29 m² 3 Zobacz Sprzedane
52 49.39 m² 33.31 m² 3 Zobacz Sprzedane
53 40.14 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
54 27.70 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 33.39 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
2 42.46 m² 31.17 m² 2 Zobacz Inny
3 42.46 m² 31.17 m² 2 Zobacz Inny
4 39.56 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
5 43.87 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
6 40.46 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
7 40.49 m² 35.13 m² 2 Zobacz Dostępne
8 43.86 m² 37.12 m² 2 Zobacz Dostępne
9 39.56 m² 36.73 m² 2 Zobacz Dostępne
10 42.52 m² 55.12 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
11 42.52 m² 57.55 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
12 33.40 m² 37.90 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
13 27.85 m² 7.61 m² 1 Zobacz Dostępne
14 37.38 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
15 27.84 m² 7.61 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
Pierwsze piętro
16 33.36 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
17 42.38 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
18 42.38 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 39.48 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43.79 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
21 40.38 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
22 40.41 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
23 43.78 m² 11.46 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
24 39.48 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
25 42.44 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
26 42.44 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 33.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
28 43.66 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
29 37.30 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
30 43.70 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Drugie piętro
31 33.23 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
32 42.30 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
33 42.30 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
34 39.40 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
35 43.71 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
36 40.30 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
37 40.33 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
38 43.70 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
39 39.40 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
40 42.36 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
41 42.36 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
42 33.24 m² 11.97 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
43 43.58 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
44 37.22 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
45 43.62 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
46 33.15 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
47 49.37 m² 33.99 m² 3 Zobacz Inny
48 49.35 m² 33.99 m² 3 Zobacz Inny
49 39.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
50 43.63 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
51 40.22 m² 12.03 m² 2 Zobacz Inny
52 40.25 m² 12.01 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
53 43.62 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
54 39.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
55 42.28 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
56 42.28 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
57 33.16 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
58 43.50 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
59 37.14 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
60 43.54 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Czwarte piętro
61 33.06 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
62 49.28 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
63 49.26 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
64 39.22 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
65 43.53 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
66 40.12 m² 12.03 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
67 40.15 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
68 43.52 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
69 39.22 m² 11.997 m² 2 Zobacz Inny
70 42.18 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
71 42.18 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
72 33.06 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
73 43.41 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
74 37.04 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
75 43.45 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Piąte piętro
76 32.97 m² 11.97 m² 1 Zobacz Sprzedane
77 49.14 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
78 49.12 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
79 39.14 m² 11.97 m² 2 Zobacz Sprzedane
80 43.45 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
81 40.04 m² 12.03 m² 2 Zobacz Inny
82 40.07 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
83 43.44 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
84 39.14 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
85 42.10 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
86 42.10 m² 31.17 m² 2 Zobacz Inny
87 32.98 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
88 43.32 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
89 36.96 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
90 43.36 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiemy na każde pytanie.

Napisz lub zadzwoń

 

MTM Consulting Developer

 
 

Formularz kontaktowy